Privacy

PRIVACYVERKLARING

Dienstencheques Krista respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: autoriteit persoonsgegevens België De huidige op de website beschikbare privacyverklaring is de enige versie van toepassing zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dienstencheques Krista kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dienstencheques Krista en/of omdat u deze zelf bij het registreren op de website aan Dienstencheques Krista verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijk persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Dienstencheques Krista kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

2. Waarom Dienstencheques Krista gegevens nodig heeft

Dienstencheques Krista verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt (telefonisch, per e-mail en/of per post). Daarnaast kan Dienstencheques Krista uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten samenwerkingsovereenkomst.

3. Hoe lang Dienstencheques Krista gegevens bewaart

Dienstencheques Krista bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en voor de duur zoals door de wet bepaald.

4. Delen met anderen

Dienstencheques Krista verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. boekhouder).

5. Google Analytics

Dienstencheques Krista maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dienstencheques Krista bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dienstencheques Krista te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dienstencheques Krista heeft hier geen invloed op. Dienstencheques Krista heeft Google geen toestemming gegeven om via Dienstencheques Krista verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@dienstencheques-krista.be . Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en met vermelding van het adres waarop contact met u opgenomen kan worden. Dienstencheques Krista zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Opgelet: indien u om verwijdering vraagt kan dit enkel maar mits wij uw gegevens niet meer nodig hebben in het kader van het doel omschreven in punt 2.

7. Beveiligen

Dienstencheques Krista neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computers waarop gegevens verwerkt worden zijn standaard beveiligd met een gebruikersnaam en een complex wachtwoord. Onze medewerkers zijn volledig ingelicht in verband met het veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Er worden geen gegevens bijgehouden op papier gezien de mogelijkheid van online registratie en de gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

De website van Dienstencheques Krista maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dienstencheques Krista verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dienstencheques Krista op via  info@dienstencheques-krista.be. https://www.dienstencheques-krista.be is een website van Dienstencheques Krista.
Dienstencheques Krista is als volgt te bereiken:
Telefoon: +32(0)476/36.37.11
E-mailadres:  info@dienstencheques-krista.be